GENERAL INFORMATION ABOUT THE INTENSIVE PROGRAMME
”EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

:: COORDINATING INSTITUTION

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom, Poland
tel. +48 48 361 70 00, fax. +48 48 361 70 12

:: PROJECT COORDINATOR

dr hab. ANNA ZAMKOWSKA
Head of the Department of Pedagogy and Psychology
Faculty of Philology and Pedagogy
ul. Malczewskiego 22
tel. 48 361 78 41
e-mail: a.zamkowska@pr.radom.pl

:: FINANCIAL SUPPORT

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” - Erasmus
(Erasmus LLP National Agency, Poland)


© Chair of Pedagogy and Psychology, UTH Radom, Poland